Gator Tile Sand

Voor voegen van porseleinen tegels tot 2,5 cm

DEZE DWARSDOORSNEDE GEEFT DE HOOGTE WEER VAN HET POLYMEERZAND DAT IN DE VOEGEN WORDT AANGETROFFEN

Maximale voegbreedte: 2,5 cm

VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TD’S) van GATOR TILE SAND op AllianceGator.com voordat u GATOR TILE SAND aanbrengt.

Stappen voor het aanbrengen

STAP 1 • Vegen

Wanneer u de zak GATOR TILE SAND leegt, strooi het uit over het droge, betegelde oppervlak. Wanneer u het GATOR TILE SAND veegt, verspreid het over een kleine sectie voordat u naar de volgende sectie gaat, waarbij u ervoor zorgt dat de voegen opgevuld worden.

STAP 2 • Verdichten

Verdicht het zand in de voegen met een rubberen hamer of een wals. Gebruik geen trilplaat. Herhaal het vullen, verdichten en vegen van het oppervlak met een bezem met zachte haren om al het overtollige zand te verwijderen. Het niveau van de GATOR TILE SAND moet minimaal 3 mm onder de afschuining van de tegels, anders kan er erosie optreden.

STAP 3 • Blazen van het Gator Tile Sand

Gebruik een blazer om alle zandresten die op het tegeloppervlak liggen weg te blazen.

Belangrijke opmerkingen over de activering met water
  1. Werk in secties, ideaal is ongeveer 10 m² per keer, afhankelijk van de temperatuur.
  2. Vermijd dat GATOR TILE SAND uit de voegen spoelt.
  3. Voorkom dat het betegelde oppervlak opdroogt tijdens het activeren met water.
  4. Begin met sproeien op het laagste punt van het betegelde oppervlak.
  5. Gebruik een spuitpistool, aangesloten op een tuinslang en stel deze in op sproeien.
STAP 4 • Stappen voor het activeren met water van Gator Tile Sand
  1. Sproei water op een sectie van 10 m² en wacht niet langer dan 2 à 3 minuten.
  2. Sproei en spoel gelijktijdig, zodat er geen resten GATOR TILE SAND achterblijven op de zandsectie. Eventuele resten GATOR TILE SAND moeten rechtstreeks in de voegen van de tegels gaan. Wacht niet langer dan 2 à 3 minuten.
  3. Sproei en spoel gelijktijdig, zodat er geen resten achterblijven. Eventuele resten moeten rechtstreeks in de voegen van de tegels gaan. Stop als u merkt dat er water blijft staan op de voegen van de tegels. Opmerking: Herhaal de stap 4a t/m 4c voor alle andere secties die niet met water besproeid zijn.
STAP 5 • Overtollig water en gator tile sand verwijderen

Verwijder met een bladblazer overtollig water dat op voegen van de tegels of in holtes is achtergebleven. Dit helpt bij het verwijderen van eventuele resten GATOR TILE SAND uit de vorige stappen.

BELANGRIJK

Het water dat in stap 4a t/m 4c gebruikt wordt, activeert een hechtende werking en verdicht de GATOR TILE SAND in de voegen. Het nat maken met water moet 3 keer gebeuren, volgens stap 4a t/m 4c. Als u te weinig water gebruikt activeert de GATOR TILE SAND niet goed en verminderen de uiteindelijke prestaties.

De fabrikant kan geen resultaten garanderen, omdat hij geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. Indien dit product defect blijkt te zijn, op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven beschreven methode van aanbrengen en voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, bestaat de enige verplichting van de fabrikant in terugbetaling van de aankoopprijs. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis. De fabrikant is niet aansprakelijk voor welke andere schade dan ook, direct of indirect. Voor zover wettelijk toegestaan sluit de fabrikant elke impliciete garantie van kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel uit. De fabrikant is niet aansprakelijk voor welke andere schade of kosten dan ook, met inbegrip van het verwijderen of opnieuw aanbrengen van zand of tegels.