Gator Block Bond XP

Low VOC

Snelst uithardende lijm in de industrie

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

OPMERKINGEN
  • Draag handschoenen tijdens het aanbrengen van de lijm. Eenmaal uitgehard, kan het materiaal niet meer verwijderd worden.
  • Niet bestemd voor toepassingen met voortdurende onderdompeling.
  • Als de hechting op een ondergrond twijfelachtig is, moet een proeftoepassing worden uitgevoerd.
  • Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn en vrij van vreemde stoffen.
  • Het materiaal kan tot 30 minuten verplaatst worden zonder dat de hechtingssterkte verloren gaat. Vocht verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regen of op stilstaand water.
  • GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm vormt binnen 23 uur een hardnekkige verbinding. De uithardingstijd varieert met de temperatuur, de vochtigheid en de porositeit van de samengevoegde materialen.
  • Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met een mineraal oplosmiddel of een gelijkwaardig middel. Uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.
STAP 1
  1. Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC op AllianceGator.com voordat u GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC aanbrengt.
  2. Zorg ervoor dat de oppervlakken die u aan elkaar gaat lijmen schoon zijn.
STAP 2
Snijd het tuitje af en prik met een spijker een gaatje in de koker.
STAP 3

Breng met een kitpistool de GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm aan op de schone oppervlakken.

STAP 4
Druk de twee oppervlakken stevig tegen elkaar aan, met een draaiende beweging.
ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. kan geen resultaten garanderen, omdat het geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. stemt ermee in dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven beschreven methode voor de toepassing van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. de aankoopprijs terug zal betalen. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis. UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING IS VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT.