Gator Rock Bond: Binder Kit

HOUDT STENEN OP HUN PLAATS

CREËER EEN DUURZAAM, WATERDOORLATEND EN DECORATIEF OPPERVLAK
MET DE GEBRUIKSKLARE GATOR ROCK BINDER KIT"

TOEPASSINGS INSTRUCTIES

LET OP
  • Draag handschoenen om te voorkomen dat het bindmiddel aan uw handen blijft kleven. De producten moeten worden gemengd in een mengmolen voor metselwerk of in een kruiwagen of op een plaat van hout.
  • Alleen voor gebruik door voetgangers.
  • Werkt boven 16°C.
  • Laat 24 uur drogen zonder regen.
  • Al het gebruikte gereedschap kan gereinigd worden met Gatorene.
  • GATOR ROCK BOND heeft bij eerste toepassing een hoogglanzend uiterlijk, de glans zal binnen 3 maanden geleidelijk afnemen. Dit heeft geen invloed op de hechting van de stenen.”
STAP 1
  1. Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad van GATOR ROCK BOND (TDS) op AllianceGator.com voordat u GATOR ROCK BOND installeert.
  2. Bereid een stevige basis voor door 10 cm gebroken stenen (0-20 mm) stevig te verdichten.
STAP 2

Meng een verpakking van 473 ml GATOR ROCK BOND met 100% droge schone riviersteen (18,2 kg) gedurende 4 minuten.”

STAP 3

verspreid met een spatel de gemengde riviersteen met een minimale dikte van 13 mm op het gewenste oppervlak, binnen 20 minuten na het mengen.

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. kan geen resultaten garanderen aangezien het geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en de toepassing van het product. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. gaat ermee akkoord dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het werd geïnstalleerd overeenkomstig de hierboven beschreven methode voor het aanbrengen van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ermee instemt de aankoopprijs terug te betalen. Voor elke claim is een aankoopbewijs vereist. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IS. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL UIT.