Eurostone sand

Voor voegen van natuursteenbestratingen, tot 3,5 cm

DRAINAGETOEPASSINGEN
Uithardingstijd: 1 uur boven 0°C.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

 1. Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van EUROSTONE BOND op AllianceGator.com voordat u EUROSTONE BOND aanbrengt.
 2. Niet aanbrengen als de natuursteenbestrating en voegen vochtig of nat zijn. Een vochtig of nat oppervlak leidt ertoe dat de EUROSTONE BOND voortijdig geactiveerd wordt en dat de polymeren aan de bovenkant van de bestrating blijven kleven. Hierdoor kan het niet goed in de voegen glijden wat leidt tot zeer dicht opeengepakte voegen, wat van groot belang is voor de prestaties van het product. Niet gebruiken als er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Vermijd overmatig besproeien of overstromen van natuursteenbestratingen.
 3. Voor alle natuursteenbestratingen, en vooral rond ingegraven zwembaden, moet er een helling zijn van 3 mm per 30 cm vanaf de rand van het zwembad of constructies, voor de optimale werking van de EUROSTONE BOND. Voor de rand van het zwembad is het verplicht mortel te gebruiken voor de voegen. Voor de rest van de natuursteenbestrating rond het zwembad kunt u de EUROSTONE BOND gebruiken.
 4. Veeg de EUROSTONE BOND niet over asfalt.
 5. Het niveau van de EUROSTONE BOND moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de bestrating liggen of 3 mm onder de afschuining, anders kan er erosie optreden.
 6. De met polymeerzand gevulde voegen als ze uitgehard zijn, mogen nooit in direct contact komen met voetgangers of voertuigen. Het product mag alleen gebruikt worden als verzonken voegmateriaal.
OPMERKING:
Alle steenbestratingen moeten volledig in elkaar grijpen voor hun gebruik door voertuigen en voetgangers. Als steenbestrating uitwaaiert, wordt het niet als in elkaar gegrepen beschouwd. EUROSTONE BOND kan worden aangebracht wanneer de steenbestrating rechtstreeks wordt aangelegd op waterdoorlatende lagen die zich verdichten of verstikken. Dit betekent dat de EUROSTONE BOND polymeerzand zich niet door de holten verplaatst. Breng EUROSTONE BOND niet aan wanneer de bestrating rechtstreeks op lagen met grote holtes wordt gelegd.

DEZE DWARSDOORSNEDE GEEFT DE HOOGTE WEER VAN HET POLYMEERZAND DAT IN DE VOEGEN WORDT AANGETROFFEN

Maximale voegbreedte: 35 mm

VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

EUROSTONE BOND wordt aanbevolen voor allerlei toepassingen, zoals zwembaddekken, terrassen, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, trottoirs, enz. De natuursteenbestrating moet op een drainagesysteem worden aangebracht dat uit 2 lagen bestaat. De bovenste laag mag maximaal 25 mm straatzand of 9 mm schoon puin bevatten. De onderste laag moet minimaal 15 cm gebroken puin bevatten, verdicht tot 98% proctordichtheid. (zie de onderstaande afbeelding).

1 Drainagesysteem:

 • Een minimale helling van 2% van de bestrating voor een goede waterafvoer.
 • EUROSTONE BOND moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de steenbestrating liggen.
 • Minimale voegdiepte 38 mm.
 • Maximale voegbreedte 35 mm.
 • Laag straatzand van maximaal 25 mm.
 • Laag van 15 cm van 0-20 mm verdicht gebroken puin.
 • Voor toepassingen met licht of zwaar verkeer moeten de steenbestrating volledig in elkaar grijpen.

Instructies voor het aanbrengen

(voor een drainagesysteem bij een nieuw steenbestrating)

STAP 1

Veeg EUROSTONE BOND uit met een bezem met harde haren. Zorg ervoor dat EUROSTONE BOND de voegen volledig vult. Niet combineren met andere materialen in de voegen. Laat een laag EUROSTONE BOND op het oppervlak liggen om het trillen en verdichten van EUROSTONE BOND in de voegen te bevorderen.

STAP 2

Tril de EUROSTONE BOND in de voegen van de natuursteenbestrating met behulp van een trilplaat. We raden aan een rubberen beschermmat te gebruiken. Een rollertrilplaat of handstamper is het beste voor het leggen van natuursteentegels. Het zandniveau van de voegen moet minstens 3 mm onder de bovenkant van de natuursteenklinkers liggen. Verdicht bij voorkeur in verschillende richtingen, om er zeker van te zijn dat er geen luchtspleten of holtes in de voegen zitten. Herhaal stap 1 en 2 om er zeker van te zijn dat de voegen gevuld en versterkt zijn. Smalle voegen vereisen meer aandacht om ze volledig te vullen

STAP 3

Veeg overtollige EUROSTONE BOND van het stenen oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte bezem. Zorg ervoor dat de hoogte van EUROSTONE BOND ten minste 3 mm onder de bovenkant van natuursteenbestrating blijft.

STAP 4

Besproei gedurende minimum 90 seconden per 4,5 m² of tot EUROSTONE BOND het water afstoot en het water zich begint op te hopen op de polymeeerzandvoegen.

* Bezoek onze website voor gedetailleerde informatie en raadpleeg altijd het meest recente EUROSTONE BOND technisch informatieblad (TDS) op AllianceGator.com, voordat u EUROSTONE BOND aanbrengt.

BELANGRIJK

Het water dat in stap 5 en 6 gebruikt wordt, activeert een hechtende werking en verdicht de EUROSTONE BOND in de voegen. Het is belangrijk dat u de EUROSTONE BOND in totaal 3 keer nat maakt met water, zoals in stap 5 en 6. Als u te weinig water gebruikt activeert de EUROSTONE BOND niet goed en verminderen de uiteindelijke prestaties. Als dit niet goed wordt uitgevoerd, kan er na het aanbrengen een witte waas op het oppervlak van de bestrating verschijnen. Dit is te wijten aan overtollige resten EUROSTONE BOND die op de bestrating achterblijven. Deze waas verdwijnt na verloop van tijd of het kan worden verwijderd door een hiervoor bestemde reiniger te gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

(voor een bestaande natuursteenbestrating)

STAP 1

Verwijder het bestaande voegmateriaal. Zorg ervoor dat u het zand onder de natuursteenbestrating niet verstoort. De natuursteenbestrating moeten volledig droog zijn voordat u minimaal 32 mm materiaal aanbrengt in de voegen. Het niveau van EUROSTONE BOND moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de natuursteenbestrating liggen of 3 mm onder de afschuining, anders kan er erosie optreden. De met polymeerzand gevulde voegen als ze uitgehard zijn, mogen nooit in direct contact komen met voetgangers of voertuigen.

STAP 2
Volg stap 2 t/m 6 van de instructies voor NIEUWE STEENBESTRATING (hierboven).

Deze beperkte garantie geldt alleen als het product uitsluitend voor woondoeleinden gebruikt wordt (huiseigenaren of aannemers die het product gebruiken voor woningen met één of meer wooneenheden die uitsluitend tot woning bestemd zijn). De fabrikant kan geen resultaten garanderen, omdat hij geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. (Juist aanbrengen van natuursteenbestrating om de stabiliteit van het werk op lange termijn te verzekeren, met inbegrip van een granulaire fundering van gecertificeerd gebroken puin van 0-20 mm en de juiste plaatsing van verstevigde randen volgens de hierboven gespecificeerde methode voor het aanbrengen van het product.) De fabrikant stemt er echter mee in, gedurende een periode van 15 jaar na de aankoop, als het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven beschreven methode voor de toepassing van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, de aankoopprijs terug te betalen. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis.

DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING VAN DE FABRIKANT IS. IN ALLE GEVALLEN IS DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE ANDERE SCHADE OF KOSTEN DAN OOK, (MET INBEGRIP VAN HET VERWIJDEREN OF OPNIEUW AANBRENGEN VAN ZAND OF NATUURSTEENBESTRATING), DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT DE FABRIKANT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. wijst elke verantwoordelijkheid af voor de aanwezigheid van mos, schimmel, meeldauw, of soortgelijke factoren die op het product kunnen voorkomen na het aanbrengen ervan. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van EUROSTONE BOND als het niet volgens de instructies van de fabrikant is aangebracht.