Gator XP G2

Voor voegen tot 10 cm in drainagetoepassingen

GEEN STOF • GEEN WAAS • GEEN BLAZER • MET EEN BESPROEING
REGENBESTENDIG IN 15 MINUTEN

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

 1. Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van GATOR XP G2 SAND op AllianceGator.com voordat u GATOR XP G2 SAND aanbrengt.
 2. Klinkers en tegels moeten worden gelegd met een drainagefundering voorda GATOR XP G2 SAND wordt aangebracht.
 3. De zijkanten en de bovenkant van de bestrating moeten volledig droog zijn. Niet aanbrengen als de bestrating vochtig of nat is. Het vochtige of natte oppervlak zorgt ervoor dat GATOR XP G2 SAND voortijdig wordt geactiveerd en dat de polymeren aan de oppervlakken van de natuursteenbestrating gaan kleven
 4. Breng GATOR XP G2 SAND niet aan als de voegen van de klinkers vochtig of nat zijn. Hierdoor zal GATOR XP G2 SAND niet goed in de voegen glijden, wat leidt tot zeer dicht opeengepakte voegen en grote gevolgen heeft voor de prestaties van het product.
 5. De temperatuur moet boven 0 °C liggen onder droge omstandigheden en er moet minimaal 15 minuten droog weer zijn na activering van GATOR XP G2 SAND .
 6. Voor alle oppervlakken van bestrating, met name rond ingegraven zwembaden, moet er een minimale helling van 3 mm per 30 cm vanaf de rand van het zwembad of de constructies aanwezig zijn om de waterafvoer van het bestratingsoppervlak te garanderen.
 7. Voor de rand van het zwembad moet mortel in de voegen worden gebruikt. Voor het aanbrengen van de overige bestrating rondom het zwembad kunt u gebruikmaken van GATOR XP G2 SAND.
 8. Veeg GATOR XP G2 SAND niet over asfalt.
 9. Breng GATOR XP G2 SAND minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de bestrating of 3 mm onder de afschuining aan. De gevulde en uitgeharde polymeerzandvoegen mogen nooit in direct contact komen met voetverkeer of banden, omdat er dan erosie kan optreden.
 10. Voor gestructureerde of voorbewerkte oppervlakken raden we aan om al het zand van de klinker of plaat te verwijderen voordat u een trilplaat of rollertrilplaat gebruikt.

OPMERKING:

Alle bestratingen moeten volledig in elkaar grijpen voor het gebruik door voertuigen en voetgangers. Als bestrating uitwaaiert, wordt het niet als in elkaar gegrepen beschouwd. GATOR XP G2 kan worden aangebracht wanneer de bestrating rechtstreeks wordt aangelegd op waterdoorlatende lagen die zich verdichten of verstikken. Dit betekent dat het polymeerzand zich niet door de holten verplaatst. Breng GATOR XP G2 niet aan wanneer de bestrating rechtstreeks op lagen met grote holtes wordt gelegd.

DEZE DWARSDOORSNEDE GEEFT DE HOOGTE WEER VAN HET POLYMEERZAND DAT IN DE VOEGEN WORDT AANGETROFFEN

Maximale voegbreedte voor drainagetoepassing: 10 cm

VEREISTEN VOOR POLYMEERZAND

Minimale voegbreedte: 3 mm
Maximale voegbreedte: 10 cm
Minimale voegdiepte: 38 mm

VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

GATOR XP G2 wordt aanbevolen voor allerlei toepassingen, zoals zwembadranden, terrassen, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, trottoirs, enz. De betonbestrating moet op een drainagesysteem worden aangebracht. (zie de afbeelding).

1 • Drainagesysteem:

 • Een minimale helling van 2% van de bestrating voor een goede waterafvoer.
 • Het niveau van GATOR XP G2 moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de bestrating liggen of 3 mm onder de afschuining.
 • Minimale voegbreedte 3 mm, maximaal 10 cm.
 • Minimale voegdiepte 38 mm.
 • Laag straatzand van maximaal 25 mm.
 • Laag van 15 cm van 0-20 mm verdicht gebroken puin.
 • Voor toepassingen met licht verkeer moeten de bestrating volledig in elkaar grijpen.

De schoonste, snelste en gemakkelijkste stappen voor het aanbrengen

1

Verspreid G2 intelligent polymeerzand

2

Veeg en tril G2 intelligent polymeerzand

3

Verwijder overtollig G2 intelligent polymeerzand

4

Activeer G2 intelligent polymeerzand

1

Verspreid G2 intelligent polymeerzand

2

Veeg en tril G2 intelligent polymeerzand

3

Verwijder overtollig G2 intelligent polymeerzand

4

Activeer G2 intelligent polymeerzand

Instructies voor het aanbrengen

(Voor nieuwe bestrating)

STAP 1

Veeg GATOR XP G2 SAND uit met een bezem met harde haren. Zorg ervoor dat het GATOR XP G2 SAND de voegen volledig vult. Niet combineren met andere materialen in de voegen. Laat een laag GATOR XP G2 SAND op het oppervlak liggen om het trillen en verdichten van GATOR XP G2 SAND in de voegen te bevorderen. Voor gestructureerde of voorbewerkte oppervlakken raden we aan om al het zand van de klinker of plaat te verwijderen voordat u een trilplaat of rollertrilplaat gebruikt.

STAP 2

Tril het GATOR XP G2 SAND in de voegen van de bestrating met behulp van een trilplaat. We raden aan een rubberen beschermmat te gebruiken. Een rollertrilplaat of handstamper is het beste voor het leggen van tegels of natuurstenen. Het zandniveau van de voegen moet minstens 3 mm onder de bovenkant van het bestratingsoppervlak of 3 mm onder de afschuining liggen. Verdicht bij voorkeur in verschillende richtingen, om er zeker van te zijn dat er geen luchtspleten of holtes in de voegen zitten. Herhaal stap 1 en 2 om er zeker van te zijn dat de voegen gevuld en versterkt zijn. Smalle voegen vereisen meer aandacht om ze volledig te vullen.

STAP 3

Veeg overtollig GATOR XP G2 SAND van het stenen oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte bezem. Zorg ervoor dat de hoogte van GATOR XP G2 SAND minstens 3 mm onder de bovenkant van het bestratingsoppervlak of 3 mm onder de afschuining blijft

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE 30-3 ACTIVERING MET WATER VOOR GATOR XP G2

 1. Gebruik een spuitpistool, aangesloten op een tuinslang en stel deze in op sproeien.
  Begin met sproeien op het laagste punt van de bestrating.
 2. Voorkom dat de bestrating opdroogt tijdens het activeren met water.
 3. Vermijd dat GATOR XP G2 uit de voegen spoelt.
 4. Sproei minimaal 30 seconden per 3 m² of tot de GATOR XP G2 het water afstoot en het water op de voegen blijft staan

STAP 4

Besproei gedurende minimum 30 seconden per 3 m² of tot GATOR XP G2 SAND het water afstoot en het water zich begint op te hopen op de polymeeerzandvoegen.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

(Voor bestaande bestrating)

Verwijder het bestaande voegmateriaal. Zorg ervoor dat u het zand onder de bestrating niet verstoort. De bestrating moeten volledig droog zijn voordat u minimaal 38 mm materiaal aanbrengt in de voegen. Het niveau van GATOR XP G2 moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de bestrating liggen of 3 mm onder de afschuining, anders kan er erosie optreden. De met polymeerzand gevulde voegen als ze uitgehard zijn, mogen nooit in direct contact komen met voetgangers of voertuigen. Volg stap 1 t/m 4 voor het aanbrengen van de GATOR XP G2 voor nieuwe bestrating.

GEEN STOF • GEEN WAAS • GEEN BLAZER • MET EEN BESPROEING
REGENBESTENDIG IN 15 MINUTEN
Deze beperkte garantie geldt alleen als het product uitsluitend voor woondoeleinden gebruikt wordt (huiseigenaren of aannemers die het product gebruiken voor woningen met één of meer wooneenheden die uitsluitend tot woning bestemd zijn). De fabrikant kan geen resultaten garanderen, omdat hij geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. (Juist aanbrengen van bestrating of platen om de stabiliteit van het werk op lange termijn te verzekeren, met inbegrip van een granulaire fundering van gecertificeerd gebroken puin van 0-20 mm, (minimaal 15 cm), een laag straatzand (maximaal 25 mm) en de juiste plaatsing van verstevigde randen volgens de hierboven gespecificeerde methode voor het aanbrengen van het product.) De fabrikant stemt er echter mee in, gedurende een periode van 15 jaar na de aankoop, als het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven beschreven methode voor de toepassing van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, de aankoopprijs terug te betalen. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis.

DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING VAN DE FABRIKANT IS. IN ALLE GEVALLEN IS DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE ANDERE SCHADE OF KOSTEN DAN OOK, (MET INBEGRIP VAN HET VERWIJDEREN OF OPNIEUW AANBRENGEN VAN ZAND OF BESTRATING), DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT DE FABRIKANT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. wijst elke verantwoordelijkheid af voor de aanwezigheid van mos, schimmel, meeldauw, of soortgelijke factoren die op het product kunnen voorkomen na het aanbrengen ervan. De aanwezigheid van mos, schimmel of meeldauw wordt veroorzaakt door de bijzondere omstandigheden ter plaatse, zoals overmatig vocht, schaduw, gebrek aan ventilatie, onvoldoende reiniging of onderhoud, aanwezigheid van aarde of ander organisch afval dat na het aanbrengen op het product is achtergebleven. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van GATOR XP G2 als het niet volgens de instructies van de fabrikant is aangebracht.

Wanneer het product voor andere doeleinden gebruikt wordt (gemengd gebruik, bedrijfsmatig, institutioneel of anders), zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, behalve dat de toepasselijke periode teruggebracht wordt tot 1 jaar na aankoop. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van GATOR XP G2 als het niet volgens de specificaties van de fabrikant is aangebracht.